Nazwa badania: Sport

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Uprawiasz jakiś sport?

N = 360

Jaki?

N = 360