Nazwa badania: Śniadanie

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Jesz na śniadanie pieczywo?

N = 251

Pieczywo jakie?

N = 251