Nazwa badania: Egzamin Ósmoklasisty

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Czy Państwa dziecko pisze dzisiaj Egzamin Ósmoklasisty?

N = 476

Płeć

N = 476