Nazwa badania: Historia w TV

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Czy oglądasz programy historyczne Wołoszańskiego w tv ?

N = 150

Czy oglądasz inne programy historyczne w tv?

N = 150

Płeć

N = 150

Wiek

N = 150