Nazwa badania: czas wolny

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

co robisz w czasie wolnym

N = 168

Płeć

N = 168

Wielkość miejscowości

N = 168

Jak często korzystasz z Internetu?

N = 168