Nazwa badania: video

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

masz w domu odtwarzacz video

N = 168

masz kasety vhs

N = 168

Płeć

N = 168

Wielkość miejscowości

N = 168