Nazwa badania: " CZY ZNASZ PRAWA CZŁOWIEKA...?"

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

PRAWA CZŁOWIEKA SĄ 'PODSTWOWĄ WARTOŚCIĄ NIEMATERIALNĄ " , KTÓRĄ MOŻEMY POSTRZEGAĆ JAKO ISTNIEJĄCY

'STANDARD' NASZYCH ZACHOWAŃ , KTÓRE W CZASIE NASZEGO CAŁEGO ŻYCIA MAJĄ NA CELU 'OCHRONĘ' TAKICH WARTOŚCI POZYTYWNYCH JAK:

'RÓWNOŚĆ' WOBEC PRAWA WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU CZY TO BEZ WZGLĘDU NA RASĘ , POCHODZENIE, RELIGIĘ , WIERZENIA RELIGIJNE,

KULTURĘ DANEJ GRUPY SPOŁECZNEJ LUB NARODU DANEGO PAŃSTWA LUB DANEJ ETNICZNEJ SPOŁECZNOŚCI I JEJ TRADYCJE; BEZ WZGLĘDU NA

WYGLĄD JAKI JESTOBECNY ( CZY TO WYGLĄD GDZIE CZŁOWIEK INDYWIDUALNIE 'PRZYBIERA' PEWNE FORMY TAKIE JAK : CHODZENIE W

SPECYFICZNYCHUBRANIACH , KOLOR WŁOSÓW ZARÓWNO U PŁCI MĘSKIEJ JAK I ŻEŃSKIEJ , MANICURE ITP.

JAK WIDAĆ Z POWYŻSZYCH MOICH STWIERDZEŃ 'PRAWA CZŁOWIEKA' SĄ BARDZO WAŻNE , 'PODSTAWOWE' I NAJWAŻNIEJSZYM PRAWEM CZŁOWIEKA

W JEGO ŻYCIU JEST 'PRAWO DO GODNOŚCI' BEZ WZGLĘDU NA TO CZY JAK TO JEST W 'BUDDYŹMIE I HINDUIŻMIE' ; KIEDY TO OSOBA , KTÓRA

JEST WYZNAWCĄ HINDUIZMU LUB BUDDYZMU NALEŻY DO 'MNIEJSZEJ LUB WAŻNIEJSZEJ ' KASTY. I W ZWIĄZKU Z TYM , MUSIMY PAMIĘTAĆ , ŻE

NIE KAŻDA 'RELIGIA' CZY TEŻ 'WYZNANIE' ( BO TAK NAPRAWDĘ ISTNIEJE RÓŻNICA POMIĘDZY DANĄ 'RELIGIĄ' A DANYM 'WYZNANIEM' ;

POLEGA ONA NA TYM , ŻE PRZYKŁADOWO SĄ 'RELIGIE NALEŻĄCE DO TAKIEGO SAMEGO TYPU RELIGII ZE WZGLĘDU NA WYZNANIWE NP.

CHARAKTERYSTYCZNE JEST TUTAJ 'CHRZEŚCIJAŃSTWO' GDZIE OD SŁOWA ' CHRIST' ; POWINNIŚMY TO WIEDZIEĆ CHODZI TU O 'JEZUSA

CHRYSTUSA' W KTÓREGO WIERZYMY. ZASTANÓWMY SIĘ CZY: " KAŻDE PRAWO CZŁOWIEKA' JEST 'WARTOŚCIĄ STAŁĄ ' CZY TEŻ 'WARTOŚCIĄ

AMBIWALENTNĄ' - CZYLI TAKĄ , GDZIE 'AMBIWALENTNOŚĆ' OZNACZA 'NIEPEWNOŚĆ ' WYBORU 'UŻYCIA' DANEGO 'PRAWA ' JEDNOSTKI

LUB GRUPY . KTOŚ MOŻE SIĘ ZAPYTAĆ : " DLACZEGO UŻYWAM TU SŁOWA AMBIWALENTNOŚĆ...???". NIESTETY ,W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

ZBYT WIELE'WARTOŚCI ' JEDNOSTEK LUB GRUP SPOŁECZNYCH 'ULEGA TOTALNEMU SPŁYCENIU ' I ' CZŁOWIEK' DZISIAJ W 'DOBIE ' -

- CZY TO 'KAPITALIZMU' , 'DEMOKRACJI' CZY TEŻ NP. ' KOMUNIZMU LUB SOCJALIZMU' JAK WIDAĆ JEST TO 'WSZECHOBECNY 'TREND...

ZASTANÓWMY SIĘ NAD TYM , WŁAŚNIE TAK ZWANY 'TREND ' W STOSUNKU DO 'WARTOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA' JEST 'TRENDEM' , KTÓRY TAK

TAK NAPRAWDĘ JEST 'NIEUCZCIWY' I 'NIESPRAWIEDLIWY' W WIELU DZIEDZINACH ' ŻYCIA JEDNOSTKI' LUB 'DANEJ GRUPY'. WYGLADĄ TO NASTĘPUJĄCO:

" NIE ISTNIEJE JUŻ COŚ TAKIEGO JAK OSOBA , ISTNIEJE NP. SIŁA ROBOCZA , KTÓRA JEST TRAKTOWANA JAK SAMA NAZWA MÓWI JEST TRAKTOWANA 'PRZEDMIOTOWO'.

TA OTO 'PRZEDMIOTOWOŚĆ' JEST 'CZYSTYM ABSURDEM ' , KTÓRY WYSTĘPUJE DOŚĆ CZĘSTO W 'BIEDNYCH KRAJACH' ORAZ W 'KRAJACH BOGATYCH' - Z POZORU '

DEMOKRATYCZNYCH.

" KOŃCZĄC DANY WYWÓD CHCIAŁABYM ZAZNACZYĆ ,ŻE : " MY WSZYSCY DOOKOŁA JESTEŚMY 'LUDZCCY' W WIĘKSZOŚCI PONIEWAŻ MAMY 'GODNOŚĆ' ; A TA 'GODNOŚĆ'

JEST 'NIEZAPRZECZALNYM SKUTKIEM NASZYCH NARODZIN'!!!

N = 373

ILE MASZ LAT ...

N = 373