Nazwa badania: Dzieci internetu? - portale społecznościowe

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Czy posiadasz konto na jakimś portalu społecznościowym?

N = 144

Na jakich portalach społecznościowych posiadasz konto?

N = 131

Jak często korzystasz z takich portali?

N = 131

Z jakiego portalu korzystasz najcześciej?

N = 116

 

W jakim celu korzystasz z portalu?

N = 114

 

Czy uważasz ze portale tego typu szpiegują Cię?

N = 135

Za pomocą jakich urządzeń korzystasz z portali

N = 130

Co daje Ci korzystanie z tego typu portali?

N = 113

 

Czy potrafisz niekorzystac z portali przez dłuższy okres czasu?

N = 137

Płeć

N = 141

Wiek

N = 135

 

Wielkość miejscowości

N = 139