Nazwa badania: Problem narkotykowy

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Czy uważasz, że w Polsce istnieje znaczne nasilenie uzależnień od narkotyków

N = 172

Czy uważasz, że Ty jesteś uzależniony od narkotyków?

N = 172

Czy Twój partner/partnerka jest uzależniony od narkotyków?

N = 172

Płeć

N = 163

Wiek

N = 159