Nazwa badania: Ocena atrakcyjności turystycznej obszaru Elbląga i okolic

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

1. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Elbląga?

N = 140

2. Czy według Pana/Pani Elbląg jest miastem atrakcyjnym pod względem turystycznym?

N = 139

3. Którą z wymienionych miejscowości znajdujących się w pobliżu Elbląga uważa Pan/Pani za najbardziej atrakcyjną dla turystów?

N = 133

4. Z czym kojarzy się Panu/Pani Elbląg?

N = 134

5. Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani informacje dotyczące atrakcji turystycznych Elbląga?

N = 135

6. Czy Pana/Pani zdaniem formy promocji obszaru Elbląga i okolic jako miejsca atrakcyjnego turystycznie są wystarczające?

N = 135

7. Czy poleciłby Pan/Pani rodzinie bądź znajomym pobyt w Elblągu?

N = 133

8. Jak Pan/Pani sądzi, co wyróżnia Elbląg na tle innych miejscowości?

N = 133

9. Które z miejsc lub zabytków obszaru Elbląga i okolic uważa Pan/Pani za największą atrakcję?

N = 131

10. W jaki sposób zazwyczaj spędza Pan/Pani czas wolny w Elblągu?

N = 129

11. Jak ocenia Pan/Pani dostępność komunikacyjną miasta Elbląga?

N = 129

12. Z którego z wymienionych poniżej obiektów gastronomicznych w Elblągu korzysta Pan/Pani najczęściej?

N = 131

13. Proszę wskazać które z form turystyki i rekreacji są przez Pana/Panią preferowane na obszarze Elbląga i okolic?

N = 132

14. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat infrastruktury noclegowej w Elblągu?

N = 130

15. Którą z cyklicznych imprez kulturalno – sportowych lub tożsamościowych odbywających się w Elblągu wybiera Pan/Pani najchętniej?

N = 132

16. Płeć:

N = 134

17. Wiek

N = 134

18. Wykształcenie

N = 132

19. Status zawodowy:

N = 135