Analiza wyników ankiety "Lenor"

Używasz do płukania tkanin płynu Lenor
Kim jesteś