Analiza wyników ankiety "Kakao"

Pijesz na śniadanie kakao
Kim jesteś