Analiza wyników ankiety "Wkłady"

Kupujesz wkłady do zniczy?
Jakie?
Wiek