Analiza wyników ankiety "Internetowe komunikatory"

Czy korzystasz z komunikatorów internetowych
Płeć
Komunikator internetowy z którego korzystasz to wersja
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Z jakiego komunikatora internetowego korzystasz
Wielkość miejscowości
Czy jesteś zadowolony z możliwości i działania używanego komunikatora
Jak często korzystasz z Internetu?