Analiza wyników ankiety "Automatyczny ołówek"

Czy masz ołówek automatyczny
Płeć
Czy masz do niego wkłady o różnej twardości
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Czy często używasz tego ołówka
Jak często korzystasz z Internetu?