Analiza wyników ankiety "Do prania"

Czy używasz kapsułek do prania
Płeć
Jakiego rodzaju kapsułek do prania używasz najczęściej
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Kapsułki do prania , których najczęściej używasz to
Wielkość miejscowości
W skali od 0-100 oceń ich skuteczność (0-zle , 100-super)
Jak często korzystasz z Internetu?