Analiza wyników ankiety "Biuro turystyczne"

Z jakim biurem turystycznym byłeś na swoim ostatnim urlopie
Płeć
Był to urlop
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Czy wróciłeś zadowolony i wypoczęty
Jak często korzystasz z Internetu?