Analiza wyników ankiety "Mielone mięso"

Czy używasz w swojej kuchni mięso mielone
Płeć
Jest to mięso  które przeważnie jest
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Najczęściej używasz mięsa mielonego
Jak często korzystasz z Internetu?