Analiza wyników ankiety "Problem ubostwa"

Z kim kojarzy Ci się osoba bezdomna?
Czy spotkałeś się kiedyś z taką osobą?
Czy uważa Pan/Pani że ubóstwo jest problemem w dzisiejszych czasach?
Co odczuwa Pan/Pani kiedy widzi człowieka grzebiącego w pojemniku na śmieci?
Jak reaguje Pan/Pani gdy na ulicy zaczepia Pana/Panią osoba biedna i prosi o pieniądze?
Które z poniższych wskazałby Pan/Pani jako przyczyny powstania biedy?
Czy uważa Pan/Pani że osobom biednym należy się pomoc od państwa?